لیست قیمت خدمات و تبلیغات سایت

كليه قيمتهاي اين صفحه به ريال مي باشد

بنر 60*480 پيكسل درج در بالاي تمامي صفحات سايت

در ماه

در سال (مشروط به پرداخت نقد)

500/000

5000/000

بنر 60*150پیکسل درج در سمت راست تمام صفحات سایت

در ماه

در سال (مشروط به پرداخت نقد)

350/000

3500/000

بنر 60*160 پيكسل درج در سمت چپ صفحات اصلی سايت

صفحات اصلي

در ماه

در سال (مشروط به پرداخت نقد)

150/000

1500/000

جدول متحرك درج در نوار سمت راست تمامي صفحات سايت (با بلندای حداکثر 150 پیکسل)

در ماه

در سال (مشروط به پرداخت نقد)

750/000

7/500/000

آگهي رپرتاژ (WEB PAGE)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

صفحه اختصاصي - آزاد

قيمت اين بند با احتساب يك بنر در صفحه دلخواه و با لينك به صفحه اختصاصی محاسبه شده است رمز و Password صفحه جهت بروز رسانی اطلاعات در اختیار متقاضی قرار می گیرد

در ماه

در سال (مشروط به پرداخت نقد)

1/000/000

10/000/000